บันทึกเหตุการณ์ประจำวัน
ดูรายงานบันทึกประจำวัน หรือ บันทึกเพิ่มเติม
รายงานความประพฤติ
ดูรายงานประวัติพฤติกรรมรายคน หรือ แยกตามระดับชั้น
สถิติความประพฤติ
ดูสถิติความประพฤติ แยกตามประเภท และช่วงเวลา
จัดการรายการประเภทความประพฤติ
เพิ่ม/ลบ/แก้ไข - ประเภทความประพฤติ
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.